Arkiverad annons som visades mellan 2016-01-02 och 2016-01-20
2 januari 0dagar kvar

Controller

Företag
Landstinget Västerbotten
Placering
Umeå

Bransch
Ekonomi/Finans/Försäkring

Sista ansökningsdag
20 januari 2016

Ekonomistaben, söker en controller med placering vid enheten i Umeå. Ekonomistaben ingår som en del av landstingsledningens staber och är organiserad i en central stab samt fyra enheter som fungerar som verksamhetsstöd. Medarbetarna är underställda ekonomichefen för landstinget.

Arbetsuppgifter:
Som controller arbetar du både med verksamhetsstöd och strategiska koncerngemensamma ekonomiprocesser. Huvuduppgiften är att ge verksamhetscheferna inom sitt ansvarsområde stöd i deras ledning och administration av sina enheter. Dit hör bland annat att leda arbetet med enhetens budget, ekonomisk uppföljning och analys genom att ta fram nyckeltal och verksamhetsstatistik, göra priskalkyler, upprätta totalkostnadsbokslut med mera. Arbetet med de koncerngemensamma ekonomiprocesserna kan se olika ut när det gäller omfattning och inriktning. Det innebär att man ingår i en processgrupp som till exempel budget-, uppföljnings-, analys-, prognos- eller rapporteringsområdet och arbetar på uppdrag från den som ansvarar för processen. Controller utövar även intern kontroll enligt landstingets fastställda plan. Uppdraget är länsöverskridande men med stationering i Umeå.

Kvalifikationer:
Du är civilekonom eller har motsvarande utbildning med inriktning mot ekonomistyrning och/eller redovisning/finansiering. Du har erfarenhet av arbete som ekonom/controller med ekonomisk analys, ekonomistyrning och/eller redovisning och har goda kunskaper i Microsoft Office produkter. Du bör vara initiativrik, analytisk och noggrann. Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp. Förmåga att informera och kommunicera värdesätts högt. Som controller förväntas du ha ett aktivt förhållningssätt och arbeta framåtsträvande.

Du ska ha god förmåga till samarbete och vara tydlig, lyhörd och engagerad. Vi kommer att lägg stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt:
Inför rekryteringsarbetet har Västerbottens läns landsting tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. Tillträde:
Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse. Antal platser: 1

Ansökan: Sista ansökningsdag: 2016-01-20

Arbetsgivarens referensnummer: AW 15-37

Upplysningar lämnas av:
Joakim Nilsson Enhetschef Telefon: 070-2338877, 090-7854653

Facklig(a) företrädare
Ann-Charlott Alfredsson Civilekonomerna Telefon: 090-7851024

Landstingets verksamheter består av många delar som tillsammans blir en helhet. Stor betydelse har sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå, alla med sin unika kompetens och olika typer av specialistmottagningar.

Norrlands universitetssjukhus ansvarar för högspecialiserad sjukvård till invånarna i norra sjukvårdsregionen. Universitetssjukhuset och lasaretten i Skellefteå och Lycksele fungerar som akutsjukhus för var sin del av länet. Ambulanshelikoptern, som är en viktig förutsättning för akutsjukvården, är stationerad i Lycksele. Bas i sjukvården är hälsocentralerna och inlandets sjukstugort. Det finns 32 landstingsdrivna hälsocentraler. Sex av dem är sjukstugor med akut- och vårdplatser. Dessutom finns sju privata hälsocentraler. Västerbottens län utgör en åttondel av Sveriges yta och här bor cirka 261 000 människor. Länet är både glest och tätt befolkat med i snitt 4,7 invånare per kvadratkilometer. Det är ett faktum som gör att man får tänka nytt när det gäller sjukvård utanför tätorterna. Telemedicin medicinsk teknik på distans är ett bra sätt att jobba i glesbygd. Patienten är kvar på hemorten med sin läkare på hälsocentralen och uppkoppling sker mot specialistläkaren på ett av våra sjukhus. Kontakten blir fokuserad och upplevs av patienten som mycket nära. I Storuman finns landets första glesbygdsmedicinska centrum. Det är en satsning på god hälsa, trygghet, god och likvärdig vård och omsorg trots stora avstånd. Ambitiös vision Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.Skrattande barn

Ett aktivt liv och goda levnadsvanor skapar förutsättningar för god hälsa i hela befolkningen. För att det ska lyckas krävs att många samhällsaktörer jobbar mot samma mål. Hur landstingets medarbetare pratar med patienter och anhöriga om hälsa och levnadsvanor kan göra skillnad. Visionen är svår att nå men uppgiften är inte omöjlig.

Ett mått på hälsa är befolkningens medellivslängd. Den har i Västerbotten länge varit lägre än rikets, men är nu ikapp för män och klart över rikssnittet för kvinnor.

Publicerad av VK/Folkbladet
Föregående
Nästa
Placering
Umeå

Bransch
Ekonomi/Finans/Försäkring

Sista ansökningsdag
20 januari 2016

Kontaktinformation
Joakim Nilsson
Sista ansökningsdag: 20 januari 2016
Föregående
Nästa