Arkiverad annons som visades mellan 2016-01-15 och 2016-01-31
15 januari 0dagar kvar

Personaldirektör

Företag
Örnsköldsviks Kommun
Placering
Örnsköldsvik

Bransch
HR/Personal

Sista ansökningsdag
31 januari 2016

Vi söker en kommunikativ och handlingskraftig personaldirektör till Örnsköldsviks kommun som vill anta utmaningen att fortsätta leda vår välskötta personalavdelning. Vi kan erbjuda hög nivå på både arbete och fritid i vår högteknologiska och natursköna region.

Ditt nya arbete
Kommunens personalavdelning har ett väldefinierat och tydligt uppdrag och är en av fyra avdelningar inom kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation när det gäller styrning, ledning och uppföljning. Som personaldirektör ingår du i kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningscheferna. Du rapporterar direkt till kommundirektören och ska på dennes uppdrag leda, planera, samordna, utveckla och följa upp verksamheten inom HR-området. Personalavdelningen har ett tydligt arbetsgivaransvar och arbetar konsultativt nära kommunens chefer. Du fungerar som ett strategiskt stöd till kommunledningen inom personalområdet och är samtidigt operativt ansvarig för personalavdelningen. Du har budgetansvar och leder 18 erfarna och mycket kompetenta medarbetare.

Dina kvalifikationer
Du har universitetsexamen inom personalområdet samt mångårig erfarenhet av att utveckla processer och förhållningssätt samt arbeta med strategiska arbetsgivarfrågor i ledande befattning. Dessutom har du god insikt i personalområdets olika frågor, men är mer generalist än specialist. Har du erfarenhet som ledare från politiskt styrd verksamhet är det meriterande. Vi värdesätter dina personliga egenskaper lika starkt som din erfarenhet och kompetens.

Du är
Vi vill ha en synlig ledare som är skicklig på att kommunicera och som på ett positivt sätt vågar sticka ut och ha åsikter i syfte att utveckla verksamheten. Befattningen kräver att du har förmågan att ta flertalet frågor i beaktning som är relaterade till hela organisationen. Dessutom att du med ett utvecklingsinriktat och kreativt förhållningssätt har energi och handlingskraft att driva olika frågor till goda resultat.

Organisationsbeskrivning Örnsköldsviks kommun vi ser möjligheter! Örnsköldsvik är en expansiv kommun där nya företag startas, byggkranar snurrar och som tack vare högteknologisk exportindustri och stor tjänstesektor kan erbjuda gott om intressanta jobb. Örnsköldsviks kommun har ett pågående samarbete med Umeåregionen för att forma en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion och därigenom skapa större tillväxt i regionen. Örnsköldsvik är även en del av Umeåregionen som Europas Kulturhuvudstad 2014. Örnsköldsvik ligger i Västernorrlands län och har ca 55 000 invånare. Kommunen ingår i Världsarvet Höga Kusten och har nationalparken Skuleskogen som närmsta granne. Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice. Vård och omsorg, skola, kultur- och fritidsaktiviteter, vatten, avlopp, renhållning, miljö- och naturskydd, är några exempel på kommunens mångskiftande verksamhetsområden. Besök gärna www.ornskoldsvik.se.

Vi söker en kommunikativ och handlingskraftig personaldirektör till Örnsköldsviks kommun som vill anta utmaningen att fortsätta leda vår välskötta personalavdelning. Vi kan erbjuda hög nivå på både arbete och fritid i vår högteknologiska och natursköna region.

Publicerad av VK/Folkbladet
Föregående
Nästa
Placering
Örnsköldsvik

Bransch
HR/Personal

Sista ansökningsdag
31 januari 2016

Kontaktinformation
Åsa Holmström
Sista ansökningsdag: 31 januari 2016
Föregående
Nästa