Arkiverad annons som visades mellan 2016-01-27 och 2016-02-12
Presentationsbild
27 januari 0dagar kvar

Verksamhetsledare

Företag
Mera Skog i Västerbotten
Placering
Umeå

Bransch
Ledning/Chefer

Sista ansökningsdag
12 februari 2016

Mera Skog i Västerbotten

Vi söker nu en verksamhetsledare för att leda, samordna och utveckla Mera Skogs samlade verksamhet i Västerbottens län. Verksamhetsledarens uppgift är att på uppdrag av skogsnäringen ansvara för den löpande verksamheten utifrån fastställda riktlinjer, mål och budget. Därtill ingår samverkan med riksorganisationen Skogen i Skolan som samordnare för Västerbottens län samt samverkan med andra aktörer, institutioner och organisationer inom skogsnäringen.

Vi ser att du har en högre akademisk examen, gärna lärarexamen, samt erfarenhet från skolans värld. Du är en mycket god pedagog med förmåga att leda, inspirera, organisera och administrera. Som person ska du ha bred kunskap om skog och skogsbruk ur ett produktionsperspektiv. Därtill ska du vara en mycket god kommunikatör i både tal och skrift samt ha erfarenhet av webbpublicering och sociala medier.

Tjänsten är en tillsvidarebefattning på heltid och har Umeå (Skogens Hus) som stationeringsort. Bakom Mera Skog i Västerbotten står den samlade skogsnäringen i Västerbottens län. Dina ansökningshandlingar kommer att behandlas av en rekryteringsgrupp bestående av representanter från Holmen Skog, Norra Skogsägarna, SCA, Skogsstyrelsen samt Sveaskog. Körkort klass B liksom tillgång till bil är ett krav. Tillträde snarast, sista ansökningsdag 2016-02-12.

Kontaktpersoner: Verksamhetsledare: Erika Nilsson, tfn: 070-232 41 61, e-post: ac@meraskog.se

Ordförande: Erik Jonsson, tfn: 070-656 10 22, e-post: erik.jonsson@norra.se

Mer information om verksamheten hittar du på www.meraskog.se

Mera Skog i Västerbotten är ett samverkansorgan för den samlade skogsnäringen i länet. Vi strävar efter att öka kunskaperna om, och intresset för, skogen, skogsbruket och alla dess värden som en bidragande lösning på klimatfrågan. Mera Skog riktar sig med sin informerande verksamhet till ett flertal målgrupper i samhället: Lärare och elever i skolan från förskola till gymnasium studie- och yrkesvägledare, samt lärarstudenter. Verksamheten riktad mot elever, lärare och studenter bedrivs i överensstämmelse med skolans läroplaner och på skolans villkor.

Publicerad av VK/Folkbladet
Föregående
Nästa
Placering
Umeå

Bransch
Ledning/Chefer

Sista ansökningsdag
12 februari 2016

Kontaktinformation
Erika Nilsson
Sista ansökningsdag: 12 februari 2016
Föregående
Nästa