Arkiverad annons som visades mellan 2016-02-02 och 2016-02-29
2 februari 0dagar kvar

Verkställande direktör

Företag
Tornedalsrådet
Placering
Haparanda

Bransch
Ledning/Chefer

Sista ansökningsdag
29 februari 2016

Tornedalsrådet är en gränsöverskridande intresseorganisation för tornedalskommunerna i Sverige och Finland, samt de kommuner i Norge vilka gränsar till Tornedalen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Tornedalsrådet söker nu en VD med utpräglat intresse att arbeta för och utveckla en nordisk gränsregion med dess specifika möjligheter och utmaningar. Tornedalens möjligheter att utvecklas utgörs av de synergieffekter, som blir följden av ett mångfacetterat gränsöverskridande samarbete.

Vi erbjuder
Ett arbete där fokus ligger på intressebevakning för invånarnas och medlemskommunernas räkning. Tornedalsrådets målsättning är att utveckla och öka samarbetet mellan kommunerna, inom näringslivet, arbetsmarknaden, utbildningssektorn och kultursektorn i hela Tornedalen. Arbetet sker ofta i samarbete med andra gränsnära organisationer och har en utpräglad internordisk profilering. Kansliet är beläget i Haparanda.

Kvalifikationer
Adekvat högskoleexamen Erfarenhet av verksamhetsutveckling och verkställande av EU-projekt Goda kunskaper i svenska och finska både i tal och skrift, även kunskaper i engelska är nödvändiga Erfarenhet av administration och ekonomi.

Egenskaper
God samarbetsförmåga, initiativförmåga, kreativitet, driv. God kommunikativ förmåga. Vilja att arbeta i en nordisk miljö

Arbetsuppgifter
Administrativ ledning och planering
Föredragande och sekreterarskap vid sammanträden i rådet och styrelsen
Implementering av beslut i rådet och styrelsen
Upprättande av förslag till handlingsplan och budget för verksamheten
Löpande utveckling av verksamheten
Projektledning internt och projektsamarbete med andra aktörer
Marknadsföring av Tornedalsrådets idé inom och utom den egna regionen
Nätverksarbete och initiering av samarbete med andra aktörer i tre-landsregionen
Myndighetskontakter
Kontakter inom EU

Tjänsten tillsätts 1.9. 2016. Vi tillämpar 6 mån. provanställning.

Upplysningar
För närmare upplysningar om tjänsten, kontakta styrelsens ordförande Peter Waara tel: +46 922 260 00 växel; +46 72 500 18 99 eller Tornedalsrådets VD Peter Hagström tel: +46 922 269 88; +46 70 319 56 41; www.tornedalen.org

Ansökan
Ansökan med CV samt referenser och gärna löneanspråk, senast 2016-02-29 företrädesvis via e-post till: peter.hagstrom@haparanda.se ; eller till: Tornedalsrådet, Box 76, 953 22 Haparanda, Sverige

Tornedalsrådet - samarbete för utveckling

Tornedalsrådet som bildades 1987 är en sammanslagning av svenska Tornedalskommunernas förbund och finska Tornionlaakson kuntain toimikunta. Tidigare hade de båda föreningarna arbetat var för sig på var sida om gränsen.

Tornionlaakson kuntain toimikunta hade påbörjat sin verksamhet 1923 och Tornedalskommunernas förbund startade 1941. Då handlade samarbetet om gränshandel, laxfiske, flottning, färjor och broar. Nu är målet att främja samarbete och samverkan mellan alla som bor och verkar i Tornedalen, både inbördes och internationellt och samtidigt utveckla Tornedalen och bevaka tornedalingarnas intressen.

Uppdrag
Vårt uppdrag kan sammanfattas i följande punkter: -Bevaka medlemskommunernas och invånarnas intressen -Öka Tornedalens attraktionskraft genom profilering och marknadsföring -Utveckla näringsliv och arbetsmarknad -Främja utbildning och kompetensutveckling -Utveckla infrastrukturen och kommunikationerna samt bevara och utveckla den Tornedalska kulturen.

Organisation
Organisationen består av ett råd, en styrelse och ett kansli. Rådet har 33 ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs årligen. Styrelsen har 14 ledamöter, en representant för varje medlemskommun. Styrelsen har ansvar för den årliga verksamheten, sätter upp mål och tillsätter arbetsgrupper.

Publicerad av VK/Folkbladet
Föregående
Nästa
Placering
Haparanda

Bransch
Ledning/Chefer

Sista ansökningsdag
29 februari 2016
Sista ansökningsdag: 29 februari 2016
Föregående
Nästa