Arkiverad annons som visades mellan 2016-02-06 och 2016-02-21
6 februari 0dagar kvar

Miljöinspektör

Företag
Sundsvalls Kommun
Placering
Sundsvall

Bransch
Övrigt

Sista ansökningsdag
21 februari 2016

Är du en erfaren miljöinspektör som vill fortsätta utvecklas?

Hos oss på miljökontoret i Sundsvall finns ett stort engagemang för uppdragen och för att skapa nytta och värde. Vi förbättrar ständigt vårt sätt att arbeta och som anställd på miljökontoret kommer du att vara en viktig del i detta. Här finns det stora möjligheter för dig att bidra både till din egen och till kontorets fortsatta utveckling.

Arbetsuppgifter

Miljöskydd

Vi arbetar med att granska hur olika verksamheter följer miljöbalkens regler för miljöfarliga verksamheter. Viktiga frågor är exempelvis hantering av kemikalier och avfall.

Vår tillsyn sker bland annat genom att vi inspekterar verksamheter, går igenom miljörapporter och yttrar oss i tillstånds- och anmälningsärenden. Vi stöttar och vägleder också verksamheter och allmänhet genom råd och information.

Enskilda avlopp
Inom ämnesområdet enskilda avlopp arbetar vi aktivt med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp och bidrar därmed till att förbättra statusen på våra sjöar, vattendrag samt kustvatten.
Dessutom minskas risken för smitta och förorening av dricksvatten och badvatten. Vårt mål är utifrån kommunens VA-plan, och i likhet med Havs och vatten myndighetens ambition, öka takten i vårt viktiga arbete med att förbättra små avloppsanläggningar i kommunen.

För att nå målet utför miljökontoret geografiskt avgränsade avloppsinventeringar samt hanterar inkommande avloppsansökningar/-anmälningar. Vi fungerar även som remissinstans vid bygglovsärenden där bland annat vatten och avlopp utreds. Vi har tillsyn på större gemensamhetsanläggningar samt hanterar olägenhetsfrågor inom området. Vi deltar även i externa projekt som exempel vid kommunala VA utbyggnader och pilotprojekt inom Grönt boende.

Kompetens
Akademisk utbildning inom miljöområdet krävs.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete som miljöinspektör.
Kunskap om relevant lagstiftning, miljöbalken och förvaltningslagen är meriterande.

Personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid ditt engagemang för de arbetsuppgifter som tjänsten omfattar.
Med engagemang menar vi exempelvis drivkraften att utveckla arbetssätt och metoder för att åstadkomma nytta för människors hälsa och miljön.
Du ska ha god analytisk förmåga och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du ska serviceinriktad ha lätt för att skapa kontakter och samarbeta, vara drivande och kunna arbeta självständigt och i grupp.
Miljökontorets arbete utgörs till stor del av möten med människor, dels i tillsynsarbetet dels genom deltagande i arbetsgrupper både internt på kontoret och med externa aktörer.
Din förmåga att kommunicera är därför ett viktigt redskap för att nå resultat i arbetet.

Vi söker en person med god förmåga att utarbeta och följa planer för prioriterade insatser, samt att slutföra arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter innebär att du behöver körkort för personbil.

Sundsvalls kommun är en drogfri arbetsplats och du kommer att få göra ett drogtest i samband med anställningen.

Ansökan
Välkommen med din ansökan samt meritförteckning
senast 2016-02-21

För att underlätta för oss vill vi att du ansöker på hemsidan www.sundsvall.se

Kontakta oss om du vill veta mer om arbetet eller arbetsplatsen!

Biträdande miljöchef Peter Ekström, tfn 060 - 19 23 85, e-post peter.ekstrom@sundsvall.se

Fackliga företrädare
Vision: Magnus Hahne, tfn 060 - 19 11 88, e-post magnus.hahne@sundsvall.se
Naturvetarna: Anna Hed, tfn 060-19 23 72, e-post anna.hed@sundsvall.se
Sveriges ingenjörer: Hannes Wern, tfn 060-19 17 27, e-post hannes.wern@sundsvall.se

Publicerad av VK/Folkbladet
Föregående
Nästa
Placering
Sundsvall

Bransch
Övrigt

Sista ansökningsdag
21 februari 2016

Kontaktinformation
Peter Ekström
Sista ansökningsdag: 21 februari 2016
Föregående
Nästa