Arkiverad annons som visades mellan 2016-02-06 och 2016-02-25
Presentationsbild
6 februari 0dagar kvar

Fältpedagoger till Socialtjänstens Fältgrupp

Företag
Umeå Kommun
Placering
Umeå

Bransch
Övrigt

Sista ansökningsdag
25 februari 2016

Anställningsform
2 tjänster. Tillsvidareanställning, heltid. Kvälls-, natt och helgarbete ingår.

Arbetsuppgifter
Fältgruppen är verksam på tre nivåer för att tillgodose de behov som uppmärksammas genom det uppsökande arbetet; samhälls- grupp och individnivå.

Samhällsnivån innefattar fältgruppens generella uppsökande arbete ute i de olika miljöerna, föreläsningar/föräldramöten/informations- och opinionsbildande insatser, information/kunskap inom den egna organisationen samt samarbete med andra yrkesgrupper; bl. a polisen (framför allt polisens ungdomsgrupp) skolpersonal, elevhälsan, fritidsgårdar, arrangörer av större evenemang.

Gruppnivån innefattar fältgruppens olika typer av aktiviteter och avgränsade verksamheter; det planerade eller det spontana arbetet med olika grupper. Det kan vara generellt arbete som vänder sig till ungdomsgruppen i stort, såsom en årskull elever (temadagar, drogförebyggande arbete) eller riktat arbete som vänder sig till grupper av ungdomar som löper större risk för en ogynnsam utveckling. En annan insats fältgruppen jobbar med är att samla föräldragrupper till orosmöten, när fältgruppen känner oro kring en viss ungdomsgruppering.

Individnivån innefattar fältgruppens arbete som riktar sig till enskilda ungdomar som man möter i det uppsökande arbetet. Arbetet syftar till att fånga upp ungdomen som befinner sig i riskzon och förebygga vidare ogynnsam utveckling. Detta kan ske genom motiverande samtal och aktiviteter med den berörda ungdomen och genom orossamtal med föräldrar. Arbetet bygger på relationen mellan ungdom och fältare. Relationen byggs upp genom kontakten som etableras i det uppsökande arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller annan likvärdig utbildning exempelvis socialpedagog. Alternativt är du utbildad fritidsledare eller har någon form av pedagogisk utbildning. Har du vidareutbildning kring missbruk, kriminalitet, ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos samt lösningsfokuserat arbetssätt är det meriterande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av socialt arbete riktat mot ungdomar och då gärna ungdomar med annan kulturell eller språklig bakgrund. Det är meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska, och då särskilt inom dari, persiska eller arabiska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda möten och att informera/föreläsa inför större grupper. Du har erfarenhet att samverka med andra professioner och din samarbets- och initiativförmåga är god. Du är öppen, positiv och har förmåga att se möjligheter. Vi strävar efter en organisation som kännetecknas av mångfald och återspeglar samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

B-körkort är ett krav.

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning

Tillträdesdag
Snarast enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag
2016-02-25

Upplysningar
Lennart Andersson, enhetschef, 090-16 18 42, 070-300 72 02

Umeå kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta.

Fackliga företrädare
SACO, P-O Backlund, 090-16 19 68
Vision, Marie Sandström, 090-16 18 86

Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, ta kontakt med vår support, 090-16 10 99, tryck 1

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 300 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring 1 000 medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Med 120 000 invånare är vi en av Europas snabbast växande städer, vilket bland annat syns på alla byggkranar! Många fastighetsägare vill investera i vår stad och den snabba tillväxten medför ständig utveckling av bostads-, handels- och verksamhetsområden. Avdelningen bygglov består av kreativa medarbetare med olika bakgrund såsom bygglovadministratörer, ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare. Arbetsplatsen är belägen i nyrenoverade lokaler i stadshuset, centralt i Umeå.

Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.

Fältgruppens målgrupp är Umeå kommuns ungdomar i åldern 12-20, med huvudsakligt fokus på de under 18 år. Det förebyggande arbetet riktas allmänt till alla ungdomar medan det mer riktade arbetet har fokus på ungdomar i riskzon, dvs de ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt genom att vistas i miljöer eller sammanhang där det förekommer missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende. Fältgruppen arbetar även aktivt med föräldrakontakter och övriga samverkanspartners.

Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande i offentliga ungdomsmiljöer i syfte att skapa relationer till kommunens ungdomar, kartlägga och där igenom att upptäcka ungdomar i riskzon, dvs de ungdomar som riskerar att fara illa utifrån de miljöer och sammanhang som de vistas i. Genom att arbeta brett uppsökande i hela ungdomsgruppen ser fältarbetaren vilka generella behov som finns för att förbättra ungdomars uppväxtvillkor. Det kan t ex handla om ungdomars behov av mötesplatser. Fältgruppen möter dessutom de ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt på olika sätt och ser de specifika behov dessa ungdomar har och förmedlar dem vidare till det stöd de är i behov av.

Publicerad av VK/Folkbladet
Föregående
Nästa
Placering
Umeå

Bransch
Övrigt

Sista ansökningsdag
25 februari 2016

Kontaktinformation
Lennart Andersson
Vi undanber oss all
kontakt från telefonsäljare.

Sista ansökningsdag: 25 februari 2016
Föregående
Nästa