Arkiverad annons som visades mellan 2016-03-12 och 2016-03-21
Presentationsbild
12 mars 0dagar kvar

Speciallärare/specialpedagog till Östermalmsskolan

Företag
Umeå Kommun
Placering
Umeå

Bransch
Utbildning

Anställningsform
Tillsvidare
Sista ansökningsdag
21 mars 2016

Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid från och med 2016-04-04 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Vi har idag en väl fungerande modell för arbete med stöd och särskilt stöd. Det finns en erfaren specialpedagog på skolan med verksamhetsövergripande ansvar och bred kompetens inom språkutveckling och läs- och skrivutveckling, som du kommer att ha nära samarbete med. Detta ger möjlighet till kollegialt lärande och verksamhetsutveckling. Under hösten har insatser gjorts kopplat till samordning på verksamhetsnivå och handledning av pedagoger för att göra anpassningar i undervisningen på grupp- och individnivå. Då elevantalet har ökat behöver vi stärka upp vår specialpedagogiska resurs för att kunna bedriva kvalitativ verksamhet på verksamhets-, grupp- och individnivå. Vi har fokus på forskning och beprövad erfarenhet och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten.

Du kommer att ansvara för att de stödinsatser som beslutas, genomförs. I första hand kommer det att handla om att du på individnivå planerar och genomföra stöd till elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar utifrån ett tydligt inkluderande synsätt. Du behöver kunna bedöma om en elev utifrån behov kan träna en förmåga men också då insatsen behöver vara kompensatorisk. Vid behov av kompensatoriskt stöd kommer du att introducera nya verktyg med elev/vårdnadshavare och eller kollegor. Det kan också handla om att, utifrån kartläggning och analys av elevens stödbehov, handleda lärare/ fritidpedagog/resurspedagog utifrån elevens behov. Du kommer att ansvara för intensivundervisning i svenska med fokus på läs- och skrivutveckling och matematik. Du kommer också att stärka upp vår kollegiala kompetens kopplat till flerspråkighet både genom handledning och direkt arbete med elever som läser svenska som andra språk.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare och speciallärare eller specialpedagog med inriktning läs- och skrivutveckling och/eller matematik för tidiga år i grundskolan. Du är behörig för Svenska som andra språk för åk 1-6 och har god kompetens inom flerspråkighet. Du har erfarenhet av att arbeta inkluderande med elever och handleda personal.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet med god förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. I ditt arbete är du planerad och strukturerad. Din förmåga att fånga upp tidiga signaler samt hålla ihop pågående processer är viktig. Du ska också svara upp mot kraven på dokumentation och återkoppling till lärare, rektor, elever och föräldrar.

Att skapa relationer och kommunicera med elever, pedagoger och vårdnadshavare är en mycket viktig egenskap för att lyckas med uppdraget och passa in i vårt gäng. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi ser gärna att du bifogar lärarlegitimation, personligt brev, cv samt referenser.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Tillträdesdag
2016-04-04, eller enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag
2016-03-21

Upplysningar
Karolina Hörstedt rektor, 090-16 19 52, 073-030 50 73

Umeå kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta.

Fackliga företrädare
Lärarnas Riksförbund, Birgitta Larsson, 090-16 18 94
Lärarförbundet, Birgitta Ljungberg, 090-16 49 30

Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, ta kontakt med vår support, 090-16 10 99, tryck 1

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 300 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring 1 000 medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Med 120 000 invånare är vi en av Europas snabbast växande städer, vilket bland annat syns på alla byggkranar! Många fastighetsägare vill investera i vår stad och den snabba tillväxten medför ständig utveckling av bostads-, handels- och verksamhetsområden. Avdelningen bygglov består av kreativa medarbetare med olika bakgrund såsom bygglovadministratörer, ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare. Arbetsplatsen är belägen i nyrenoverade lokaler i stadshuset, centralt i Umeå.

Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.

Östermalmsskolan ligger i centrala Umeå med närhet till Öbacka och det vackra älvlandskapet samt till Gammliaområdet. Vi har dessutom promenadavstånd till bibliotek, teatrar, museet och universitet. På Östermalmsskolan finns det 6 klasser, en förskoleklass, sammanlagt går det ca 230 elever på skolan. Vår fritidsverksamhet har en avdelning i varje årskurs F-åk 3, fritidsklubb åk 4-6 samt fritidsgård vid ett antal tillfällen per termin. Skolan utmärks av den fina stämningen och samarbetet mellan de olika verksamheterna.

Publicerad av VK/Folkbladet
Föregående
Nästa
Placering
Umeå

Bransch
Utbildning

Anställningsform
Tillsvidare
Sista ansökningsdag
21 mars 2016

Kontaktinformation
Karolina Hörstedt
Vi undanber oss all
kontakt från telefonsäljare.

Sista ansökningsdag: 21 mars 2016
Föregående
Nästa