Presentationsbild
9 februari 18dagar kvar

Försökstekniker, mjölk och grovfoder

Företag
SLU
Placering
Umeå

Bransch
Teknik/Verkstad/Industri

Sista ansökningsdag
12 mars 2017

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) söker en försökstekniker till Röbäcksdalens försöksanläggning för mjölkproduktion och grovfoderutnyttjande. Anläggningen är en modern forskningsladugård med 120 mjölkkor i lösdrift med avancerad teknik för registrering av djurens konsumtion, produktion, beteende och miljöpåverkan. Tjänsten är placerad vid institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap i Umeå och tillhör fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Forskning:

Den övergripande verksamhetsidén vid NJV är forskning och undervisning för att öka konkurrenskraften för lantbruket och därmed säkra tillgången på lokalt producerade livsmedel. Fokus ligger på odling och utnyttjande (produktion-konservering-utfodring) av grovfoder för mjölk- och köttproduktion.

Utbildning:

Grundutbildning sker främst inom ämnena växtodlingslära och husdjursvetenskap. Forskarutbildning ges i växtodlingslära, markvetenskap och husdjursvetenskap. Förutom undervisning och handledning av examensarbeten, har vi även praktikplatser för studerande.

Arbetsuppgifter:

Du skall arbeta med planering och genomförande av tillämpad forskning med fokus på hållbar och lönsam mjölkproduktion, i nära samarbete med forskare och teknisk personal. Arbetet omfattar provtagning, tekniskt underhåll, databearbetning och arbetsledning. Du kommer att ges möjlighet till att ta ansvar för delar av driften av mjölkkobesättningen bland annat foderstater och avel. Praktisk handledning av studenter och forskarstuderande är en viktig del av arbetet. Arbetet är tidvis fysiskt krävande.

Kvalifikationer:

Sökanden skall ha relevant högskoleutbildning, agronom, lantmästare eller motsvarande och dokumenterad erfarenhet av arbete med mjölkproduktion, gärna med ansvar för en större besättning. God teknisk kunskap och intresse för mekanisering, samt god datorvana är nödvändigt. Erfarenhet av försöksverksamhet är meriterande och arbetet förutsätter god fysisk hälsa. Goda kunskaper i engelska och svenska, såväl i tal som skrift är ett krav då vi arbetar med både svenska och internationella projekt och leverantörer. Du skall vara intresserad av forskning och utveckling samt att arbeta tillsammans med forskare, företag och studenter, varför pedagogiska meriter är värdefulla. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att arbeta säkert och noggrant. B-körkort är ett krav.

Placering:

Umeå

Ansökan:

Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua 531/2017.

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

Fakulteten för skogsvetenskap (S) bedriver forskning, utbildning, miljöanalys och samverkan inom verksamhetsområdet skog, inklusive skogsekosystem och deras hållbara brukande. Tillsammans med övriga universitetet har S-fakulteten också verksamhet inom områdena livsmedel, produktion, hälsa, livskvalitet, miljö och vatten.

Merparten av S-fakultetens 700 anställda och 850 studenter och forskarstuderande finns på Campus Umeå, ett område som delas med Umeå universitet. Fakulteten har tretton institutioner och ett flertal centrumbildningar och andra enheter.

Publicerad av VK/Folkbladet
Föregående
Nästa
Placering
Umeå

Bransch
Teknik/Verkstad/Industri

Sista ansökningsdag
12 mars 2017

Kontaktinformation
Stig Brodin, Driftledare/avdelningschef
Vi undanber oss all
kontakt från telefonsäljare.

Sista ansökningsdag: 12 mars 2017
Tidningsannons
Föregående
Nästa